Biblioteka jako współczesna agora

Projekt „Biblioteka jako współczesna agora – budowanie dialogu w społeczności lokalnej”, jest adresowany do menedżerów kultury z Ukrainy, Mołdawii i Gruzji oraz grup bibliotekarzy z tych krajów.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji liderskich przedstawicieli sektora kultury z Ukrainy, Mołdawii i Gruzji, głównie w obszarze zarządzania, współpracy ze społecznością lokalną oraz budowania wizerunku i zdolności koalicyjnych. Projekt ma formę cyklu edukacyjnego, na który składają się: warsztaty, webinaria oraz inne formy pracy on-line, uzupełnione wizytą studyjną, podczas której zaprezentujemy doświadczenia i najlepsze praktyki instytucji warszawskich w dziedzinie edukacji i kultury. Po zakończeniu pracy warsztatowej, uczestnicy naszego projektu będą mogli przetestować świeżo nabyte umiejętności – wcielić się w rolę trenerów grup bibliotekarzy – korzystając ze wsparcia swoich wykładowców przygotują autorskie scenariusze szkoleń dla bibliotekarzy, dopasowane do realiów swojego kraju.

Bibliotekarze gruzińscy, mołdawscy i ukraińscy wezmą udział w warsztatach dotyczących rzecznictwa, budowania partnerstw biblioteki na gruncie lokalnym oraz facylitacji. Podsumowaniem ich udziału w projekcie będzie wizyta studyjna, podczas której zapoznają się z najciekawszymi przykładami działalności swoich polskich kolegów.

Projekt „Biblioteka jako współczesna agora – budowanie dialogu w społeczności lokalnej”, realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Wsparcie finansowe na realizację projektu zapewnia jego współorganizator – Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy; dodatkowo FRSI otrzymała dotację z programu „RITA – Przemiany w Regionie”, organizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Czas realizacji projektu to sierpień 2014 r. – marzec 2015 r.

blog projektu:
http://libraryasagora.wordpress.com/

Koordynatorka projektu:
Magdalena Krasowska-Igras
magdalena.krasowska@frsi.org.pl
722.002.015