Ameryka w twojej bibliotece

„Ameryka w twojej bibliotece” to program Ambasady Amerykańskiej w Warszawie skierowany do bibliotek publicznych w Polsce. Program opiera się na partnerstwie między ambasadą USA i wybranymi bibliotekami. Jego celem jest stworzenie platformy służącej przekazywaniu informacji i materiałów na temat Stanów Zjednoczonych oraz prowadzenia związanej z tym działalności, by zainteresować odbiorców w miastach, w których nie ma amerykańskiej ambasady ani żadnej innej sponsorowanej przez USA działalności.

Biblioteki partnerskie biorące udział w programie „america@your library” otrzymują zbiór książek w języku angielskim i innych materiałów poświęconych Stanom Zjednoczonym, jak również dostęp do internetowych baz danych. Wyjściowy pakiet składa się z około 100 tytułów książkowych oraz dostępu online do ponad 20 komercyjnych baz danych, m.in. 20 000 baz artykułów z periodyków, książek elektronicznych w języku angielskim i hiszpańskim, encyklopedii dla dorosłych i encyklopedii dla dzieci, informacji na temat nauki i technologii, wiadomości biznesowych, literatury i krytyki literackiej, spraw bieżących, raportów z posiedzeń Kongresu, materiałów do nauki języka angielskiego oraz materiałów dla nauczycieli tego języka. Ponadto ambasada USA w Polsce współpracuje z bibliotekami partnerskimi przy organizacji warsztatów i zapraszaniu prelegentów na prezentacje, jak również przy organizacji innych programów kulturalnych poświęconych Stanom Zjednoczonym.

Biblioteki, w których powstają centra „america@your library” zostały wyłonione w drodze konkursu przygotowanego i przeprowadzonego przez FRSI. Konkurs skierowany był do bibliotek w 18 miastach Polski o populacji 100 000 mieszkańców. Lista miast została przygotowana przez Ambasadę Amerykańską. Pierwszym etapem konkursu było przesłanie formularza zgłoszeniowego do FRSI. Drugim etapem była wizyta Komisji w bibliotece i ocena proponowanego na centrum miejsca.

Do konkursu zgłosiło się 11 bibliotek, z których Komisja oceniająca wnioski wybrała 7.

Laureatkami konkursu „america@your library” są:

  • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
  • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
  • Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela w Koszalinie
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu
  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
  • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze
Pierwsze otwarcie programu „america@your library” odbyło się w kweitniu 2012 roku w Opolu.
Więcej informacji na temat konkursu dostępnych jest na stronie: Konkursy – „america@your library”