AI Schools & Academy

Program AI Schools & Academy to innowacyjny program edukacyjny z zakresu sztucznej inteligencji kierowany do szkół i placówek edukacyjnych w Polsce. Cele i założenia programu to: wsparcie szkół i nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć o sztucznej inteligencji; uzupełnienie luki kompetencyjnej z zakresu AI w systemie edukacji; podniesienie kompetencji użytkowania AI przez uczniów i nauczycieli. W ramach programu prowadzone jest nauczanie sztucznej inteligencji z podziałem na trzy poziomy: Maluch – dla przedszkola i klas 1-3 szkoły podstawowe, Beniamin – dla klasach 4-6 i Master – dla klasach 7-8 i szkół ponadpodstawowych.

PODSTAWOWE DANE:

a
Organizator: Synerise S.A.
Partnerzy: Carrefour, CCC, EY, IDC, Media Expert, Microsoft, Fundacja Orange, Oriflame, Bank Pekao, Photon, PZU, Żabka
Partner wspierający: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (administracja programem, curriculum, szkooenie nauczycieli, opieka mentorska)
Zasięg: Polska (109 szkół)

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

a
W ramach I edycji projektu zrealizowano dwie tury szkoleń dla 146 nauczycieli, powstały materiały edukacyjne dla poziomów „Maluch” (we współpracy z firmą Photon) oraz dla poziomu „Beniamin”, a także dla poziomu „Master”. W projekcie udział wzięło 109 szkół z całej Polski w których zajęcia prowadziło 201 nauczycieli. Łącznie w szkołach powstały 372 grupy na które składa się ponad 3,5 tysiąca uczniów. Pomimo pandemii COVID-19 i zaistniałych trudności w tym okresie udało się realizować zajęcia zdalnie. W przeciągu trwania całego projektu odbyło się 6355 godzin zajęć ze sztucznej inteligencji.