Active Citizens – Aktywne Społeczności

Projekt „Active Citizens – Aktywne Społeczności” był skierowany do aktywnych lokalnych liderów i liderek zmian społecznych (zwanych dalej „Facylitatorami” i „Facylitatorkami”). Uczestnicy i uczestniczki Projektu wzięli udział w szkoleniu rozwijającym ich umiejętności facylitacyjne, aby mogli skutecznie oraz w poszanowaniu dla różnorodności wspierać aktywnych przedstawicieli oraz przedstawicielki swoich społeczności podczas warsztatów lokalnych. Warsztaty lokalne, podczas których aktywne społecznie osoby mogły w atmosferze zrozumienia i zaufania zastanowić się nad wyzwaniami lokalnymi, były miejscem powstawania pomysłów i zaplanowania działań odpowiadających na wyzwania lokalne. Projekt „Active Citizens – Aktywne Społeczności” bazował na metodologii pracy ze społecznościami lokalnymi stworzonej przez British Council i praktykowanej na całym świecie (https://active-citizens.britishcouncil.org/).

GARŚĆ DANYCH:

Budżet: ok. 72 tys. PLN (dotacja British Council)

Czas: marzec 2019 – listopad 2020

Zasięg: 30 aktywnych liderek i liderów w całej Polski.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

  •  Przeprowadzenie 5-dniowego szkolenia dla facylitatorek i facylitatorów lokalnych chcących pracować bazując na metodzie Active Citizens,
  •  Warsztaty lokalne realizowane w oparciu o metodologię Active Citizens,
  •  Konkurs na projekty lokalne będące efektem warsztatów.

DZIĘKI PROJEKTOWI:

  • Około 30 osób, aktywnych bibliotekarzy, pracowników organizacji pozarządowych, samorządowców oraz nauczycieli zyskało umiejętności facylitacyjne, które pomogą im pracować metodami warsztatowymi z przedstawicielami społeczności lokalnych.
  • Grupy biorące udział w warsztatach lokalnych analizowały pod okiem facylitatorów i facylitatorek wyzwania lokalne i tworzyły pomysły na odpowiadające im projekty.
  • Pomysły na działania lokalne brały udział w konkursie, w którym nagrodą była możliwość ich realizacji.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Koordynatorka projektu: Martyna Woropińska, martyna.woropinska@frsi.org.pl

Projekt realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z British Council oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.