Książki projektowane uniwersalnie – jak je tworzyć i wykorzystywać w pracy biblioteki?

W projekcie Książki bez granic (Books without Borders) upowszechniamy ideę uniwersalnego projektowania książek. Naszym celem jest wspieranie osób dorosłych, którym wiek, stan zdrowia, nietypowy sposób funkcjonowania czy specyficzna sytuacja życiowa utrudniają czytanie książek. Chcemy ułatwić takim osobom dostęp do odpowiednich książek i sprawić, by miały pozytywne doświadczenia związane z czytaniem.

Książki projektowane uniwersalnie tworzy się – zarówno pod względem formy, jak i treści – w taki sposób, by odpowiadały potrzebom jak największej liczby potencjalnych dorosłych czytelników i czytelniczek. W pracę nad książkami angażuje się doświadczone autorki i autorów inspirujących historii pisanych przystępnym językiem, utalentowane ilustratorki i ilustratorów, a także twórczynie i twórców powieści graficznych dla osób dorosłych. Ważnym elementem prac jest projektowanie układu graficznego książki, w tym dobór kolorów i czcionek w taki sposób, by pokonywać bariery w czytaniu.

Leser søker bok, nasz norweski partner z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w opracowywaniu książek i promowaniu działań włączających w Norwegii, dzieli się swoim modelem tworzenia i wydawania książek oraz kryteriami niezbędnymi do oceny już opublikowanych tytułów. Partnerzy z Niemiec, Norwegii i Polski przedstawiają dobre praktyki ze swoich krajów, które można wykorzystać w planowaniu działań bibliotek dla osób doświadczających trudności w czytaniu.

Przewodnik składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym omawiamy uniwersalne podejście do projektowania i znaczenie czytania. Drugi zawiera szczegółowy opis modelu uniwersalnego projektowania książek stworzonego przez Leser søker bok. W trzecim podpowiadamy, gdzie i jak szukać książek już opublikowanych i jak je oceniać pod względem przydatności do działań z osobami doświadczającymi trudności w czytaniu. Rozdział czwarty zawiera opisy wybranych działań bibliotek z krajów biorących udział w projekcie Książki bez granic, których celem jest wspieranie osób dorosłych i zachęcanie ich do czerpania radości z czytania.

Naszą publikację kierujemy do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych tworzeniem i wydawaniem książek literackich oraz pracą z książkami. Może ona zainteresować osoby zajmujące się czytelnictwem i badające przyczyny, dla których ludzie nie czytają książek. Autorki i autorzy, wydawcy oraz inne osoby związane z rynkiem książki znajdą w niej praktyczne wskazówki dotyczące uniwersalnego projektowania książek, wypracowane na podstawie doświadczeń z Norwegii. Bibliotekarki i bibliotekarze mogą z niej czerpać inspiracje do pracy z osobami doświadczającymi trudności w czytaniu oraz do innych działań wspierających i promujących czytelnictwo.

Pobierz publikację:


Projekt Books without Borders realizujemy ramach programu Erasmus+ w partnerstwie: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (Polska, lider), Fundacja Powszechnego Czytania (Polska), Stadt Köln (Niemcy), Leser søker bok (Norwegia), Trøndelag fylkebibliotek (Norwegia), Українська бібліотечна асоціація (Ukraina) – partner stowarzyszony.