Jesteśmy w konsorcjum wybranym jako operator programu regionalnego Fundusz Aktywni Obywatele (ACF)

Z radością informujemy, że konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundacja Edukacja dla Demokracji zostało wybrane jako operator programu regionalnego ACF (Active Citizens Fund- Regional in Poland) – Fundusz Aktywni Obywatele, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

W ramach Funduszu Aktywni Obywatele (ACF) finansowane są projekty wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Program regionalny zapewni wsparcie organizacjom pozarządowym spoza głównych ośrodków miejskich w Polsce, realizujących swoje działania w następujących obszarach tematycznych:

  • prawa człowieka i równe traktowanie,
  • sprawiedliwość społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu,
  • aktywność obywatelska,
  • demokracja lokalna i dobre rządzenie.

Wartość Regionalnego Funduszu Aktywnych Obywateli to 23 mln euro ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którego donorami są Islandia, Liechtenstein i Norwegia.

Źródło: https://eeagrants.org/news/selection-fund-operator-active-citizens-fund-regional-poland?fbclid=IwAR2JkYtet8UGvN4-3Lv3r1EaJw8RG2Fi4OMFL_N451t4BFVynGcU7N2d_qs