Wracamy do Gruzji!

1 kwietnia rozpoczął się projekt „Bliżej edukacji, informacji i pracy – nowoczesna oferta gruzińskich bibliotek”, w którym pełnimy rolę partnera Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Powrót do Gruzji oznacza kontynuację działań, które podjęliśmy tam w 2010 roku. 3 lata temu działaliśmy w regionie Imereti, teraz pojawimy się także w Gurii. Kluczowymi elementami tegorocznego projektu, podobnie jak w 2010 roku, będą dostawy sprzętu komputerowego do bibliotek oraz szkolenia dla bibliotekarek.

KRÓTKO O PROJEKCIE:

Tytuł: 

„Bliżej edukacji, informacji i pracy – nowoczesna oferta gruzińskich bibliotek”

Cele:

1. Podniesienie kompetencji bibliotekarzy w zakresie planowania pracy biblioteki na rzecz aktywizacji mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych społecznie.

2. Unowocześnienie funkcjonowania bibliotek dzięki wykorzystaniu nowych technologii i nabytych przez bibliotekarzy praktycznych umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

3. Poszerzenie oferty bibliotek o działania na rzecz grup defaworyzowanych społecznie, a zwłaszcza dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenów wiejskich.

Działania:

W ramach projektu 15 bibliotek gminnych z dwóch regionów zachodniej Gruzji: Imereti i Gurii otrzyma sprzęt IT a 30 bibliotekarzy zostanie przeszkolonych z zakresu nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych. Bibliotekarze wezmą także udział w kilkudniowych warsztatach planowania pracy biblioteki na rzecz aktywizacji mieszkańców i w oparciu o nową wiedzę i umiejętności przygotują mini-projekty działań na rzecz mieszkańców.

Projekt jest kontynuacją działań realizowanych w Gruzji w ramach projektu „Rozwój osobisty i podwyższenie kwalifikacji bibliotekarek drogą do integracji środowiska lokalnego i poprawy jakości życia mieszkańców w wybranych municypalitetach regionu Imeretii”.

informacje o pierwszej edycji projektu w 2010 roku:
https://frsi.org.pl/frsi-gruzja/

Termin realizacji: 1 kwietnia – 31 grudnia 2013;

Lider: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL,

Partner w Polsce: FRSI

Partner w Gruzji: Państwowa Biblioteka Naukowa Miasta Kutaisi im. Ilii Czawczawadze 

Finansowanie: Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.

informacje o projekcie na stronie CAL:
http://www.cal.org.pl/unowoczesniamy-biblioteki-w-gruzji