Ankieta przed IV rundą PRB – zapraszamy do udziału w badaniu!

Do udziału w ankiecie zapraszamy 305 bibliotek wylosowanych spośród instytucji uczestniczących w pierwszych trzech rundach Programu Rozwoju Bibliotek. Sprawdź, czy potrzebujemy Twojego wsparcia!

Przed uruchomieniem IV rundy PRB chcemy się do niej jak najlepiej przygotować. Dokładamy starań, by program w jak największym stopniu odpowiadał potrzebom bibliotek i stojącym przed nimi wyzwaniom. Dlatego planujemy szereg badań, w trakcie których poprosimy uczestniczki i uczestników dotychczasowych trzech rund PRB o podzielenie się przemyśleniami, refleksjami i radami na temat przygotowywanego programu.

Zapraszaliśmy Was już do udziału w wywiadach grupowych, teraz zwracamy się z prośbą o udział w badaniu ankietowym. W tym przypadku do udziału w badaniu zapraszamy osoby z konkretnych 305 bibliotek wylosowanych przez Fundację Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Jacek Królikowski, prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, pisze:

Wasz czas poświęcony na wypełnienie ankiety zaowocuje lepszą ofertą dla innych bibliotekarek i bibliotekarzy. Staniecie się współtwórcami „czwartej rundy” PRB.

Przeczytaj cały list prezesa FRSI.

Sprawdź, czy Twoja biblioteka jest wśród wylosowanych bibliotek!
Lista bibliotek wylosowanych do udziału w badaniu (kolejność alfabetyczna według gmin).

Twoja biblioteka znajduje się na liście?

  • 21 maja (w czwartek) na adres główny biblioteki powinien trafić e-mail od Damiana Jaworka z Fundacji Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z prośbą o wypełnienie ankiety i z linkiem do niej.
  • Jeśli nie otrzymacie wiadomości, koniecznie sprawdźcie folder SPAM.
  • Jeśli e-maila nie będzie również tam, napiszcie na adres djaworek@stocznia.org.pl z informacją, że Wasza biblioteka (nazwa, gmina, miejscowość) została wylosowana do badania, ale nie otrzymaliście linku do ankiety.
  • Jeśli Wasza biblioteka została wylosowana do badania, ale nie pracują już w niej osoby, które uczestniczyły w PRB, również napiszcie na wskazany adres.

Do pobrania
Lista bibliotek wylosowanych do udziału w badaniu
List prezesa FRSI do uczestniczek i uczestników PRB (rundy 1-3)