Weź udział w konsultacjach w sprawie Funduszu Aktywni Obywatele

Zachęcamy do udziału w konsultacjach dotyczących Funduszu Aktywni Obywatele: programu przeznaczonego dla organizacji społecznych, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Fundusz dysponować będzie budżetem 30 milionów euro na wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Za rozdzielenie tych środków odpowiedzialne będą Fundacja Batorego, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich. Rozpoczynają się konsultacje, podczas których organizatorzy będą zbierać opinie na temat wstępnej koncepcji Funduszu.

W imieniu organizatorów konsultacji gorąco zachęcamy do podzielania się opiniami, uwagami i podpowiedziami:

⇒ jak Fundusz może odpowiedzieć na wyzwania i potrzeby społeczeństwa obywatelskiego w Polsce,

⇒ jakie działania powinien wspierać, by osiągnąć oczekiwane rezultaty,

⇒ jak może uzupełnić istniejące instrumenty wsparcia.

W konsultacjach można wziąć udział:

⇒ wypełniając ankietę on-line dostępną do 8 stycznia na stronie www.konsultacje.aktywniobywatele.org.pl,

⇒ zgłaszając chęć uczestnictwa w głównym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 17 stycznia 2019 w Warszawie (uczestnicy spotkania zostaną wylosowani spośród osób, które wypełnią pierwszą część ankiety on-line),

⇒ zgłaszając chęć uczestnictwa w spotkaniu tematycznym wokół wybranych wątków Funduszu lub w gronie organizacji o podobnym profilu działania – zgłoszenia od organizacji zainteresowanych taką formą konsultacji przyjmujemy do 10 stycznia 2019.

Szczegóły dotyczące głównych założeń Funduszu i dokument stanowiący podstawę do dyskusji znajdują się na stronie: www.konsultacje.aktywniobywatele.org.pl.