Tag: Learning Circles

Edukacja online osób dorosłych – perspektywy rozwoju

Przedstawiamy publikację pt. Edukacja online osób dorosłych - perspektywy rozwoju, stanowiącą część raportu analizującego stan obecny edukacji osób dorosłych w krajach realizujących projekt Learning Circles in Libraries, ze szczególnym uwzględnieniem...