Szukamy koordynatorki/koordynatora projektu oraz specjalistki/specjalisty ds. rozliczeń

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego poszukuje koordynatorki/koordynatora projektu „MoboLab – roboty i tablety w Twojej szkole” oraz specjalistki/specjalisty ds. rozliczeń w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”.

 

KOORDYNATORKA/KOORDYNATOR PROJEKTU
„MOBOLAB – ROBOTY I TABLETY W TWOJEJ SZKOLE”

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X. Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1. Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.2. Edukacja ogólna w ramach ZIT). Opis projektu znajduje się pod adresem: http://frsi.org.pl/projekt/mobolab-roboty-i-tablety-w-twojej-szkole/.

Oferujemy współpracę w wymiarze min. 1/2 etatu do 31 lipca 2018 r., z możliwością jej przedłużenia.

Do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia (w tym główne zadania oraz opis oczekiwań)

CV należy przesyłać na adres jacek.krolikowski@frsi.org.pl do 10 kwietnia 2017 r. W tytule należy wpisać „Koordynator/ka projektu MoboLab”.

 

SPECJALISTKA/SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ W PROJEKCIE
„E-MOCNI: CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, REALNE KORZYŚCI”

 

Projekt jest realizowany przez partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja (partner wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”). Opis projektu znajduje się na pod adresem: http://www.e-mocni.org.pl/o-projekcie/

Oferujemy współpracę w wymiarze 1/3 etatu do 31 lipca 2019 r., z możliwością jej przedłużenia.

Do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia (w tym główne zadania oraz opis oczekiwań)

CV należy przesyłać na adres jacek.krolikowski@frsi.org.pl do 10 kwietnia 2017 r. W tytule należy wpisać „Specjalista/specjalistka ds. rozliczeń, e-Mocni”.