O finansach... w bibliotece

Istotą projektu jest edukacja finansowa osób dorosłych (głównie po 50. roku życia) prowadzona w bibliotekach na wsiach i w małych miastach w całej Polsce. Podczas spotkań edukacyjnych organizowanych i prowadzonych przez odpowiednio przeszkolonych bibliotekarzy, uczestnicy dowiadują się, jak założyć elektroniczne konto w banku, w jaki sposób sprawdzić oprocentowanie kredytu, jak skutecznie zarządzać domowym budżetem. Do tej pory w kursach w 370 bibliotekach wzięło udział ponad 8.500 osób. W tegorocznej edycji bierze udział 100 bibliotek szkoląc ponad 2.000 osób z zakresu zarządzania domowymi finansami i obsługi nowoczesnych produktów i usług finansowych. Bibliotekarze prowadzą spotkania edukacyjne w oparciu o kurs e-learningowy i scenariusze zajęć z wykorzystaniem zasobów internetowych. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej a jego założenia są zgodne z Programem Rozwoju Bibliotek. Partnerami regionalnymi obecnej edycji projektu są Wojewódzkie Biblioteki Publiczne.

GARŚĆ DANYCH:

a
Budżet: 497.260 PLN, w tym 484.760 PLN stanowi dotacja Narodowego Banku Polskiego (pozostała część to wkład własny FRSI i bibliotek)
Czas: 2017 – 2018 (5. edycja projektu)
Zasięg: ogólnopolski, obecnie 100 bibliotek z terenów wiejskich i miast do 100 tyś. mieszkańców.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

  • szkolenia dla ponad 200 bibliotekarzy (kurs e-learningowy, seria webinariów, szkolenia stacjonarne, konsultacje online i na miejscu),
  • spotkania edukacyjne „O finansach… w bibliotece” dla łącznie 2.000 osób dorosłych na poziomie podstawowym i zaawansowanym (15 godzin kursu),
  • konkurs dobrych praktyk edukacji finansowej w bibliotekach,
  • eksperckie seminarium w Warszawie nt. edukacji finansowej w bibliotekach.

DZIĘKI TEMU PROJEKTOWI…

  • mieszkańcy zyskują praktyczną wiedzę o domowych finansach, co pozwala im na lepsze wykorzystanie i bezpieczne dysponowanie środkami oraz ułatwia zarządzanie domowym budżetem,
  • gminy przyczynią się do podwyższenia poziomu edukacji finansowej wśród mieszkańców,
  • bibliotekarze posiądą nowe umiejętności i wiedzę przydatną w pracy z mieszkańcami,
  • biblioteki rozszerzą swoje usługi udostępniając możliwość edukacji finansowej dla mieszkańców, pozyskają też dzięki temu nowych użytkowników

INSPIRACJE

(doświadczenia bibliotek – laureatów konkursu dobrych praktyk w 4. edycji projektu)

I miejsce – Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Trzebini, woj. małopolskie
II miejsce – Biblioteka Publiczna Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku, woj. małopolskie
Inspiracja pt.: „Seniorzy jak Orły…, czyli świat finansów w Chełmku”
Film: https://www.youtube.com/watch?v=M4scJR1CePI
III miejsce – Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku, woj. warmińsko-mazurskie
Inspiracja pt.: „Pewne jak w banku”

WIĘCEJ:

ofinansachwbibliotece.biblioteki.org

 

PROJEKT KOORDYNUJĄ:

Karolina Walecka i Martyna Woropińska