Nowe Technologie Lokalnie

Program ten powstał w odpowiedzi na niewielkie wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych (ICT) przez organizacje trzeciego sektora. Jest adresowany do organizacji nonprofit w tym fundacji, stowarzyszeń, lokalnych grup bez względu na ich wielkość czy profil działalności. Celem przedsięwzięcia jest podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników organizacji pozarządowych w zakresie skutecznego użytkowania nowych technologii. Szersze wykorzystanie ICT w codziennej pracy organizacji pozarządowych może znacząco usprawnić ich działanie, zwiększyć efektywność docierania do ludzi i odpowiadania na potrzeby odbiorców.

GARŚĆ DANYCH:

 

Budżet: 5.000.000 PLN (środki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności)
Czas: od 2012 roku
Zasięg: ogólnopolski

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

 

  • konferencje dla łącznie ponad 2 tysięcy osób,
  • spotkania TechKlubów dla łącznie ponad 10 tysięcy uczestników,
  • doradztwo technologiczne dla 2 tysięcy osób świadczone lokalnie przez mobilnych doradców,
  • granty na łączną sumę 440.000 PLN,
  • 3 technologie stworzone do wspierania działań organizacji pozarządowych.

 

 

DZIĘKI TEMU PROJEKTOWI…

…pracownicy organizacji pozarządowych otrzymują wsparcie w wykorzystaniu nowych technologii w ich codziennych działaniach. Na system wsparcia składa się sieć ponad 60 Mobilnych Doradców, prowadzących bezpłatne szkolenia technologiczne w całym kraju, 16 TechKlubów w największych miastach w Polsce oraz portal www.technologie.ngo.pl, na którym regularnie publikowane są praktyczne porady oraz ciekawostki technologiczne. Ponadto, dzięki projektowi powstały narzędzia internetowe dedykowane organizacjom, ułatwiające współpracę z wolontariuszami, zbieranie funduszy oraz zarządzanie mediami społecznościowymi.

„Aby iść dalej musimy się rozwijać. Aby się rozwijać – musimy poznawać nowe technologie. żeby poznawać nowe technologie przychodzimy na TechKlub!”
Michał Szczęśniak, MWOPR, Chrzanów

 

“Nie wiem za wiele o technologiach, ale dzięki pomocy Mobilnego Doradcy jesteśmy bardziej rozpoznawalni w naszej lokalnej społeczności. Mam ponad 60 lat i taka pomoc jest mi i mojej organizacji niezbędna do funkcjonowania w sieci.”

Andrzej Dargacz, PTTK, Inowrocław

 

WIĘCEJ:

http://www.technologielokalnie.pl/

http://www.sektor3-0.pl/konferencja2015/

https://www.facebook.com/Nowe.Technologie.Lokalnie/

https://twitter.com/NTL_FRSI

https://www.flickr.com/photos/nowetechnologielokalnie/

https://www.youtube.com/user/nowetechlokalnie

PROJEKT KOORDYNUJE:

Dawid Szarański