Zespół

zarząd

 • jacek-krolikowski19

  Specjalizuję się w metodologii szkoleń i zarządzania projektami. Mam doświadczenie pracy w instytucjach publicznych (Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) i organizacjach pozarządowych (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej). Jako ekspert Rady Europy uczestniczyłem w programach realizowanych przez tę organizację w latach 1995 – 2005, głównie na Bałkanach. Od 2005 działałem jako niezależny ekspert, świadcząc usługi w zakresie analiz i badań społecznych, opracowywania projektów, szkoleń i zarządzania projektami dla firm, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. W latach 2006 – 2008 zarządzałem dużymi projektami szkoleniowymi realizowanymi przez UNDP i Delegację Komisji Europejskiej dla służby cywilnej w Bośni i Hercegowinie oraz Chorwacji. Od 2008 roku kierowałem działaniami szkoleniowymi realizowanymi przez FRSI w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. W 2013 roku zostałem wiceprezesem fundacji.

  JACEK KRÓLIKOWSKI

  Prezes Zarządu

  698 680 357, 22 123 90 31

  jacek.krolikowski@frsi.org.pl

zespół

 • MAGDALENA_ARAZNY

  Redaguję stronę internetową FRSI i opiekuję się fundacyjnymi profilami w serwisach społecznościowych. Zajmuję się też komunikacją wizualną – projektuję broszury, logotypy, ulotki, certyfikaty, plakaty, tworzę filmiki i fotokasty. Koordynowałam prace przy projekcie „kierunek: biblioteka”, związanym z identyfikacją wizualną bibliotek. Nowe technologie sprawiają mi największą radość, kiedy można je twórczo wykorzystywać.

  Magdalena Arażny

  specjalistka ds. komunikacji

  605 123 212

  magdalena.arazny@frsi.org.pl

 • PATRYK_BETCHER

  Od 2013 roku pracuję w programie Sektor 3.0. Zajmuję się organizacją od strony administracyjnej i logistycznej Festiwalu Sektora 3.0: technologicznej konferencji dla NGO. Nadzoruję także funkcjonowanie portalu informacyjnego technologie.ngo.pl, a ponadto zajmuję się realizacją Funduszu Innowacji – konkursu grantowego, którego celem jest wytworzenie nowych technologii dla organizacji pozarządowych. Angażuję się w działania promocyjne pomagając przy tworzeniu grafik i projektów, stale próbuję też usprawniać swoje działania poprzez wykorzystywanie przydatnych w pracy (i nie tylko) narzędzi internetowych. Uwielbiam urządzenia mobilne – dzięki nim nigdy nie tracę czasu będąc w ruchu.

  Patryk Betcher

  specjalista programu Sektor 3.0

  793 139 272

  patryk.betcher@frsi.org.pl

 • MICHAL_BIELICKI_2016

  Jestem specjalistą w programie Sektor 3.0 od 2012 roku. Aktualnie w jego ramach zajmuję się koordynacją ogólnopolskiej sieci Mobilnych Doradców. Współorganizuję w zespole festiwal Sektor 3.0 – największe wydarzenie dla organizacji non profit w Polsce. Zajmuję się również organizacją seminariów, szkoleń i zjazdów w ramach programu. Pasjonuję się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi – w szczególności mediami społecznościowymi i wdrażaniem technologii w organizacjach. Chętnie opowiadam o nich podczas różnego rodzaju wystąpień, konferencji czy warsztatów. Jestem uzależniony od Internetu i aplikacji mobilnych. Do tego kocham robić selfie oraz kopać i oglądać piłkę.

  Michał Bielicki

  specjalista programu Sektor 3.0

  502 601 703, 22 123 90 28

  michal.bielicki@frsi.org.pl

 • MARIUSZ_BOGUSZEWSKI

  Jestem głównym specjalistą ds. ICT w FRSI odpowiedzialnym za obszar nowych technologii oraz członkiem zarządu w Telecentre-Europe odpowiedzialnym za obszar badań i innowacji społecznych. Koordynuję projekt „Link do przyszłości”, w którym wspieramy młodych ludzi z małych miejscowości w nieszablonowym planowaniu swojej kariery z wykorzystaniem możliwości, jakie stwarzają nowe technologie, a także zachęcamy do nauki kodowania, jednej z umiejętności przyszłości. Najbardziej interesują mnie praktyczne zastosowania nowych technologii. W wolnych chwilach chętnie słucham audiobooków.

  Mariusz Boguszewski

  główny specjalista ds. ICT

  722 002 135, 22 123 90 28

  mariusz.boguszewski@frsi.org.pl

 • MALGORZATA_DABROWSKA_2

  Przygotowuję materiały na temat działań FRSI oraz zmian w bibliotekach, dbam o przekazywanie ich na zewnątrz, pracuję z partnerami Fundacji nad wspólnymi projektami i akcjami, prowadzę webinaria i szkolenia. Ukończyłam kurs trenerski z facylitacji, zrealizowany przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych. Prowadziłam również – jako kotrenerka – szkolenia z rzecznictwa „Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo?”. Fascynuje mnie język: co mówimy? Jak skutecznie komunikować się z innymi ludźmi? Jak przekonywać do naszych argumentów? Jestem uzależniona od audiobooków, cyfrowej prenumeraty tygodnika „Polityka” i sprawdzania w telefonie informacji na temat wydarzeń w Polsce i na świecie.

  Małgorzata Dąbrowska

  koordynatorka projektów, komunikacji i rzecznictwa

  722 002 316

  malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl

 • ELA_DYDAK

  Od blisko 20 lat jestem związana z organizacjami pozarządowymi, najpierw jako wolontariuszka dla Amnesty International, potem jako pracowniczka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, a następnie – od 2008 roku – Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w zespole realizującym Program Rozwoju Bibliotek. Mam duże doświadczenie w pisaniu wniosków projektowych do instytucji polskich i zagranicznych, w tym w ramach funduszy europejskich (i przede wszystkim tym się zajmuję w ramach Fundacji). Chętnie wspieram organizacje, biblioteki i grupy mieszkańców w wymyślaniu projektów i pisaniu wniosków o dotacje. Fascynuje mnie ukonkretnianie pomysłów i przekładanie ich na działania. Lubię także prowadzić szkolenia.

  Elżbieta Dydak

  koordynatorka projektów i fundraisingu

  722 002 013, 22 123 90 29

  elzbieta.dydak@frsi.org.pl

 • ELA_JANKOWSKA

  Prowadzę biuro Fundacji i wspieram organizacyjnie zespół w jego codziennej pracy. Dbam o to, aby FRSI było wzorem nowoczesnej i sprawnej organizacji. Miejscem działającym w oparciu o nowe technologie, ale z poszanowaniem środowiska, przyjaznym pracownikom i partnerom. Doświadczenie zawodowe i obywatelską wrażliwość budowałam w samorządzie lokalnym, instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych we Francji i w Polsce. W wolnych chwilach gram w teatrze amatorskim i szyję sukienki. Od czasu do czasu próbuję zrobić coś niemożliwego.

  Elżbieta Jankowska

  główna specjalistka ds. administracji

  722 003 352, 22 123 90 20

  elzbieta.jankowska@frsi.org.pl

 • AGNIESZKA_KARWOWSKA_FRSI

  Zajmuję się stroną finansową FRSI, a w szczególności księgowością i sprawami kadrowo-płacowymi. Mam doświadczenie w sporządzaniu raportów finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, audycie projektów finansowanych ze środków publicznych oraz doradztwie podatkowym. Ponadto jako biegły rewident uczestniczyłam w badaniach sprawozdań finansowych podmiotów zarówno z sektora trzeciego, jak i przedsiębiorstw prywatnych.

  Agnieszka Karwowska

  główna księgowa

  22 123 90 26

  agnieszka.karwowska@frsi.org.pl

 • IWONA_KOLOSEK_2

  Współtworzę projekt „Link do przyszłości”. Codziennie komunikuję się z organizatorami działań i partnerami projektu, dbam o logistykę spotkań, tworzę materiały wykorzystywane na warsztatach, prowadzę webinaria. Angażuję się również w kampanie związane z tematyką e-kompetencji (np. Tydzień z Internetem, Godzina Kodowania). W projekcie „Strefy Innowacji” wspieram działania komunikacyjne. Koordynuję organizację debat społecznych w bibliotekach w ramach przedsięwzięcia „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”. Współpracę z FRSI rozpoczęłam od wolontariatu w trakcie I Kongresu Bibliotek Publicznych, co roku z wielką radością wspieram to wydarzenie organizując pracę wolontariuszy.

  Iwona Kolosek

  specjalistka ds. projektów

  722 002 311

  iwona.kolosek@frsi.org.pl

 • AGNIESZKA_KOSZOWSKA

  Jestem redaktorką serwisu www.biblioteki.org i biuletynu „Biblioteka: tu się dzieje!”, zajmuję się mediami społecznościowymi i komunikacją z bibliotekami, prowadzę webinaria, wspieram realizację projektów międzynarodowych FRSI, projektów e-learningowych oraz popularyzujących naukę kodowania. Od początku mojej drogi zawodowej jestem związana z bibliotekami. Interesują mnie obszary działań bibliotek łączące w sobie aktywność społeczną, nieformalną edukację, kreatywność i nowe technologie. Piszę, bloguję i prezentuję o kreatywnych przestrzeniach w bibliotece (makerspace), bibliotekach jako miejscach nieformalnej edukacji, nowych trendach i usługach. Moja pasja to druk 3D i fotografia cyfrowa.

  Agnieszka Koszowska

  redaktorka portalu www.biblioteki.org

  722 002 019, 22 123 90 33

  agnieszka.koszowska@frsi.org.pl

 • MAGDA_KRASOWSKA

  Jestem muzykiem, menedżerem kultury i koordynatorem projektów, głównie międzynarodowych, na które staram się pozyskiwać fundusze. Od przeszło 10 lat przygotowuję, rozwijam i koordynuję inicjatywy edukacyjno-kulturalne w krajach Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego.
  Pomagam rozwijać współpracę – budować zespoły i sieci partnerów, generować idee i wypracowywać rozwiązania, dostrzegać korzyści z pracy razem. Uważam, że nic nie kształci tak jak podróże i możliwość wymiany doświadczeń. Szczególnie interesują mnie procesy integracji europejskiej, strategie rozwoju kultury oraz modele koalicji międzysektorowych. Wierzę w moc uczenia się, szczególnie przez całe życie.

  Magdalena Krasowska-Igras

  koordynator projektów

  722 002 015

  magdalena.krasowska@frsi.org.pl

 • EWA_MARCINIAK_2

  Jestem radcą prawnym, studia prawnicze ukończyłam na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Następnie kształciłam się w Podyplomowym Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w zakresie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych i informacji niejawnych. Interesuję się szeroko rozumianym prawem własności intelektualnej, prawem nowych technologii oraz kwestiami związanymi z prawem do prywatności, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wizerunku. Z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego współpracuję od 2013 roku.

  Ewa Marciniak-Mikulewicz

  radca prawny

  22 123 90 26

  ewa.marciniak@frsi.org.pl

 • KASIA_MORAWSKA-2

  Moja przygoda z trzecim sektorem trwa już 20 lat. Od 2009 roku w FRSI współpracuję najczęściej z bibliotekami – w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Koordynuję projekt „O finansach… w bibliotece” i projekty współpracy rozwojowej w Gruzji, Mołdawii i Ukrainie. Wcześniej miałam okazję pracować zarówno z organizacjami pozarządowymi jak i samorządem. Piszę projekty. Jestem trenerką facylitacji. Prowadzę webinaria. Edukacja nieformalna, przez całe życie i współpraca na rzecz rozwoju, zwłaszcza z wykorzystaniem nowych technologii w komunikacji i kształceniu, to dziedziny, które najbardziej mnie interesują. Jestem entuzjastką podróży – rzeczywistych i w świecie książek, historii starożytnej i fotografii.

  Katarzyna Morawska

  specjalistka ds. projektów

  601 421 097, 22 123 90 29

  katarzyna.morawska@frsi.org.pl

 • BOGNA_MROZOWSKA

  Dużą radość sprawia mi wymyślanie i realizowanie kolejnych projektów dla bibliotek i ich lokalnych partnerów. Szczególnie ważny i ciekawy jest dla mnie wątek tworzenia w bibliotece przestrzeni do dialogu międzykulturowego i przeciwdziałania dyskryminacji (koordynowałam projekt „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” i współorganizowałam ogólnopolski kongres bibliotek „Włącz różnorodność!”). Współpracuję również z grupą wyjątkowych dyrektorek i dyrektorów bibliotek – absolwentów programu „Kieruj w dobrym stylu”. Lubię spotykać się z odbiorcami naszych działań – przede wszystkim na żywo (podczas konferencji, szkoleń czy wizyt studyjnych), ale też online (uwielbiam prowadzić webinaria!).

  Bogna Mrozowska

  koordynatorka projektów

  722 002 115, 22 123 90 25

  bogna.mrozowska@frsi.org.pl

 • ALICJA_PIATKOWSKA

  Od lat jestem związana z sektorem pozarządowym. Uczestniczyłam we wdrażaniu pierwszych projektów pomocowych dla Polski finansowanych ze środków rządu USA oraz projektów finansowanych z funduszy przedakcesyjnych UE. W Fundacji zajmuję się finansami, a w szczególności budżetowaniem, raportowaniem, zarządzaniem płynnością finansową, rozliczaniem projektów. Swoim doświadczeniem i wiedzą chętnie wspieram zarówno koleżanki i kolegów z zespołu, jak i beneficjentów Fundacji. Odczuwam ogromną satysfakcję, gdy nasi beneficjenci wyrażają zadowolenie z działań Fundacji. Zawsze jest to dodatkową motywacją do dalszej pracy. Wolny czas lubię spędzać rozkoszując się wiejskim krajobrazem. Dobra literatura, muzyka, wycieczki rowerowe, windsurfing i wypady na narty są moim sposobem na nudę. Preferuję zdrowy styl życia.

  Alicja Piątkowska

  główna specjalistka ds. finansów

  605 278 938, 22 123 90 26

  alicja.piatkowska@frsi.org.pl

 • KAROLINA_WALECKA

  Jestem asystentką programów Sektor 3.0 oraz Link do Przyszłości. Jako kobieca część zespołu Sektora zajmuję się bazami danych oraz bieżącymi sprawami w obrębie Mobilnych Doradców, TechKlubów oraz festiwalu Sektor 3.0. Program Link do Przyszłości wspieram od strony organizacyjnej. Od 6 lat działam aktywnie w sektorze pozarządowym, co daje mi wielką satysfakcję. Ciągle szukam aplikacji mobilnych, które ułatwiają mi życie i pracę. Uwielbiam teatr, podróże, książki Stephena Kinga i grę na PlayStation. Można mnie znaleźć w sieci na Facebook, Twitter, Instagram i Snapchat.

  Karolina Walecka

  asystentka programu Sektor 3.0 i Link do przyszłości

  722 003 601

  karolina.walecka@frsi.org.pl

 • JOANNA_WCISLO

  Lubię ludzi, technologie z ludzką twarzą i niecodzienne sytuacje, a taki właśnie jest każdy dzień pracy w Fundacji. Jako koordynatorka i trenerka towarzyszę ludziom w momentach zmiany. Sama też rozwijam się nieustannie, ostatnio w dziedzinie coachingu. Sieciuję grupy, łączę pomysły i daję wsparcie. Wierzę, że warto rozmawiać, wspólnie poszukiwać rozwiązań i zmieniać otoczenie tak, jak robimy to w koordynowanych przeze mnie „Strefach Innowacji” . Niespokojny ze mnie duch, nieustannie w podróży.

  Joanna Wcisło

  koordynatorka projektów

  722 003 152

  joanna.wcislo@frsi.org.pl

 • Filip Żyro, redaktor portalu technologie.ngo.pl

  Dziennikarz, reportażysta, twórca treści multimedialnych, baczny obserwator świata i nowinek technologicznych. Od dziecka fanatyk wszystkiego, co ma mikroprocesor w środku. Pierwszy kontakt z komputerem to batalie z wczesnymi symulatorami szachowymi na PC w wieku… 3 lat. W FRSI prowadzę serwis Technologie.ngo.pl, gdzie jestem odpowiedzialny za treści umieszczane w portalu. Współuczestniczę przy tworzeniu Sektora 3.0, gdzie dbam o to, aby najważniejsze trendy technologiczne zostały pokazane w trakcie wydarzenia i zainspirowały polskie organizacje non-profit.

  Filip Żyro

  Redaktor Sektor 3.0

  725 626 421

  filip.zyro@frsi.org.pl

 • MARTYNA_WOROPINSKA_2

  Wspieram online&offline społeczność LABiB – ogólnopolską sieć liderów świata bibliotecznego – rozwijając portal www.labib.pl i koordynując funkcjonowanie sieci. W ramach Programu Rozwoju Bibliotek współtworzyłam ofertę organizacji pozarządowych dla bibliotek, która otwierała je na nowe funkcje w społecznościach lokalnych. Jestem autorką projektu „Scenariusze przyszłości bibliotek”. Chętnie eksperymentuję z nowymi technologiami i podejmuję nowe wyzwania, nie tylko nowotechnologiczne. Lubię czuć, że to co robię ma społeczny sens. Interesują mnie tematy zmiany społecznej, społecznego tworzenia przestrzeni publicznej i strategicznego myślenia o przyszłości, w szczególności w obszarze kultury.

  Martyna Woropińska

  rozwijam online & offline społeczność LABiB

  502 333 734

  martyna.woropinska@frsi.org.pl

POWRÓT DO STRONY O NAS