Nakręć się na klimat! Pokaż, jak chronisz środowisko

FRSI objęła patronatem konkurs Biblioteki Śląskiej w Katowicach pn. „Nakręć się na klimat! Pokaż, jak chronisz środowisko” na etiudy filmowe przedstawiające sposoby dbania o klimat.

W konkursie mogą brać udział uczniowie, studenci, osoby dorosłe i seniorzy z województwa śląskiego. Został on zorganizowany w związku z Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24), która odbędzie się 3–14 grudnia 2018 r. w Katowicach.

Celem Konkursu jest:

  • popularyzacja wiedzy na temat codziennych sposobów dbania o klimat i środowisko, w kontekście mającej odbyć się w Katowicach w grudniu 2018 r. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych COP 24,
  • promowanie wśród mieszkańców województwa śląskiego prośrodowiskowej postawy,
  • skierowanie uwagi mieszkańców województwa śląskiego na potrzebę ochrony klimatu przez każdego człowieka,
  • rozwijanie zdolności twórczych.

Termin przesyłania prac upłynie 10 listopada br. Nagrodzone i wyróżnione filmy zostaną wyświetlone podczas Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP 24.

Informacje o konkursie znajdują sie na stronie Biblioteki Śląskiej w Katowicach.