Materiały kampanii „Twój głos ma moc. Użyj jej!”

Jesteśmy w koalicji organizacji społecznych, które działają na rzecz zwiększenia aktywności obywateli na poziomie lokalnym i współpracy władz samorządowych z mieszkańcami. Koalicja prowadzi kampanię zachęcającą mieszkańców do świadomego i odpowiedzialnego udziału w wyborach samorządowych 21.10.2018 r. Zachęcamy do korzystania z materiałów kampanii.

 

Pobierz materiały:

Twój głos ma moc. Użyj jej! Plakat A2
Twój głos ma moc. Użyj jej! Plakat A3
Twój głos ma moc. Użyj jej! Plakat A4
Twój głos ma moc. Użyj jej! Przypinki
Twój głos ma moc. Użyj jej! Ulotka A5
Twój głos ma moc. Użyj jej! Zakładka

Udostępnij spoty kampanii:

„Twój głos ma moc. Użyj jej!” – spot kampanii profrekwencyjnej
„Twój głos ma moc. Użyj jej!” – spot kampanii
„Twój głos ma moc. Użyj jej!” – spot kampanii 2
„Twój głos ma moc. Użyj jej!” – spot kampanii 3

W skład koalicji wchodzą: Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Aktywności Lokalnej, Fundacja Projekt:Polska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych SPLOT, Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Homo Faber oraz Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.

Więcej o kampanii „Twój głos ma moc. Użyj jej!”