Co robimy

a

a

KAMPANIE SPOŁECZNE

Od ośmiu lat koordynujemy w Polsce międzynarodową kampanię „Tydzień z Internetem”. Współpracujemy z bibliotekami, organizacjami pozarządowymi czy innymi lokalnymi instytucjami, w których odbywają się spotkania promujące ciekawe i wartościowe zasoby Internetu. Do tej pory wzięło w nich udział już blisko 75 000 osób.

Wyposażamy lokalne instytucje i organizacje w gotowe do użycia materiały – scenariusze, ulotki, plakaty, dostosowane do potrzeb mieszkańców małych miejscowości.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z KAMPANII TYDZIEŃ Z INTERNETEM

KONFERENCJE

Jesteśmy specjalistami od organizowania angażujących, nowoczesnych konferencji. Co roku kilkuset przedstawicieli organizacji pozarządowych może wziąć udział w naszym największym wydarzeniu – „Sektorze 3.0” – dzięki któremu dowiadują się, jak nowe technologie mogą usprawnić ich działania. Organizujemy też ogólnopolskie kongresy bibliotek, podczas których bibliotekarze odkrywają pomysły na nowe aktywności dla mieszkańców.

Nasze konferencje są połączeniem inspirujących wykładów, prezentacji oraz warsztatów i innych form aktywizowania uczestników. Do udziału w nich zapraszamy zagranicznych i krajowych ekspertów oraz praktyków. Ożywiamy spotkania wprowadzając elementy gier.

OBEJRZYJ WIDEO Z KONFERENCJI „SEKTOR 3.0”

SZKOLENIA

Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń. W ciągu ostatnich ośmiu lat zorganizowaliśmy je dla ponad 11 000 uczestników (pracowników bibliotek, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządowców, nauczycieli). Prowadzimy szkolenia, m.in. z rzecznictwa, facylitacji, podstaw kodowania. Blisko współpracujemy z zespołem zewnętrznych ekspertów i trenerów, co pozwala nam realizować przedsięwzięcia dla dużych grup odbiorców. Umożliwiamy również dostęp do e-learningu – stworzyliśmy kurs zarządzania domowym budżetem i bankowości elektronicznej, a także organizujemy webinaria (do tej pory wzięło w nich udział ponad 11 000 osób).

Szkolenia poprzedzamy uważną diagnozą potrzeb. Prowadzimy je tak, by osoby, instytucje i organizacje wzmacniały swój potencjał i przejmowały odpowiedzialność za swój rozwój. Warsztaty łączymy z doradztwem i coachingiem.

OBEJRZYJ NASZE WEBINARIA

DORADZTWO

Bazując na doświadczeniach naszych partnerów międzynarodowych, wypracowaliśmy własne podejście dla doradztwa w zakresie wykorzystywania nowych technologii przez lokalne organizacje pozarządowe. Dzięki temu 100 mobilnych doradców pomaga organizacjom skuteczniej realizować ich misje.

Doradztwo jest naturalnym elementem większości naszych działań skierowanych do osób, instytucji i organizacji. Uzupełnia szkolenia koncentrując się na indywidualnych potrzebach ich uczestników.

SPRAWDŹ, GDZIE DZIAŁAJĄ MOBILNI DORADCY

SIECIOWANIE

Stworzyliśmy LABIB – sieć liderów i innowatorów środowiska bibliotecznego. Działa ona w dwojaki sposób: jako grupa ludzi, którzy wymieniają się doświadczeniami, uczą się od ekspertów i siebie nawzajem, wspólnie realizują działania, a także jako społeczność portalu www.labib.pl, z którego obecnie korzysta blisko 30 000 osób.

W 16 miejscowościach działa sieć TechKlubów – każdy z nich organizuje spotkania dla ludzi zainteresowanych twórczym, a czasem nawet eksperymentalnym wykorzystaniem nowych technologii. Liczba uczestników jest imponująca – to już ponad 16 000 osób.

W 25 bibliotekach w całej Polsce stworzyliśmy Strefy Innowacji – miejsca, gdzie ludzie spotykają się, dyskutują i poszukują rozwiązań problemów ważnych dla ich społeczności. Będące przestrzenią kreacji, eksperymentowania, a także uczenia się na własnych błędach.

Sieciowanie traktujemy jako ważny sposób wspierania rozwoju osób, instytucji i organizacji. Taki, który ułatwia łączenie zasobów, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami oraz wspieranie w realizacji wspólnych przedsięwzięć. Dążymy do tego, by sieci przejmowały odpowiedzialność za swój rozwój.

ZAJRZYJ NA PORTAL LABIB.PL

PRODUKTY

Pomagamy wdrażać innowacje i tworzyć konkretne rozwiązania technologiczne – dzięki wsparciu Funduszu Innowacji powstała m.in. platforma fundujesz.pl do fundraisingu dla trzeciego sektora, portal tudu.org.pl do angażowania wolontariuszy do realizacji mikrozadań online i narzędzie Pandalajka do optymalizacji mediów społecznościowych.

POZNAJ APLIKACJĘ PANDALAJKA

nasze projekty / aktualne

nasze projekty / zakończone